Jubileum viering

Feestelijke afsluiting Kloosterjaar 2021

Abdij van Berne

24 december 2021

Abdijstraat 49

5473 AD, Heeswijk Dinther

Aan alle goeds komt een eind. Zo ook aan het Kloosterjaar 2021. Maar dat laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. 24 December 2021 sluiten we gezamenlijk met iedereen die bijgedragen heeft het jubileumjaar af.

Gelukkig betekent ieder einde ook direct een nieuw begin. We gaan op deze dag zien hoe de vrijgemaakte energie en de opgedane contacten verder werken en mooie dingen opleveren voor 2022.

Share image (3)