beleven en verblijven

Concert ‘Kloosterkerst’ door Holland Baroque

650 jaar Klooster Sint Agatha

23 december 2020

Kloosterlaan 24

15.00 uur

5435 XD, Sint Agatha

Kerst volgens 17e-eeuwse Nederlandse kloostertraditie. We volgen het leven van novicen, zusters en monniken op de voet en wanen ons in een 17e-eeuwse Kerstnachtmis.
Kloosterkerk Sint Agatha, woensdag 23 december. Kaarten via: https://schouwburgcuijk.nl/voorstellingen/holland-baroque/8617

hollandbaroque