1634-005801

Brabants
Kloosterleven

2021 - Het jaar van het Brabantse Kloosterleven

2021 is uitgeroepen tot het Brabants Kloosterjaar. Dat vieren we met allerlei activiteiten, publicaties, bijeenkomsten, een wandelroute langs veertig kloosters, kloosterproducten en een publiekscampagne. Op deze website vind je hier alle informatie over.

De directe aanleiding voor dit feestelijke kloosterjaar zijn vier jubilerende kloostergemeenschappen die in 2021 hun eeuwenlange bestaan in Brabant vieren. De oudste daarvan is de orde van de norbertijnen, die negenhonderd jaar geleden werd opgericht. Maar ook de norbertinessen, de clarissen en de kruisheren vieren hun jubileum.

Het kloosterleven in Brabant kent een lange geschiedenis. Al in de vroege middeleeuwen werden de kloosters in Brabant opgericht. Vooral in de twintigste eeuw kwam het kloosterleven tot volle bloei.

Op veel plekken is deze geschiedenis nog zichtbaar. Brabant telt honderden voormalige kloostergebouwen. Bijna ieder Brabants gezin heeft wel verhalen en herinneringen aan kloosterlingen. Die verhalen en herinneringen zijn niet altijd positief. Misbruik, gedwongen arbeid en ander onrecht zijn een werkelijkheid. In het kloosterjaar ontkennen we die werkelijkheid niet, maar laten we vooral de positieve betekenis van het kloosterleven voor de Brabantse samenleving zien. Die was enorm. Denk aan de bijdragen van kloosterlingen aan onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en emancipatie.

In de provincie worden ruim veertig kloosters nog bewoond. Kloosterlingen werken en leven vanuit waarden en overtuigingen zoals samenwerken, duurzaamheid en barmhartigheid. Die waarden en overtuigingen zijn nog steeds betekenisvol en verdienen het om doorverteld te worden, ze maken deel uit van de Brabantse identiteit.

Vanuit deze erfgoedgedachte ondersteunt de Provincie Noord-Brabant de organisatie van het kloosterjaar met vier grote deelprojecten. Er komt een publiekscampagne, Ons Kloosterpad wordt geopend, er worden kloosterproducten gemaakt, ontworpen en verkocht en er zijn culturele en spirituele evenementen en ontmoetingen.

Op veel plekken wordt hard gewerkt en worden voorbereidingen getroffen, zoals je op de website kunt zien. Maar er is ruimte voor meer. Dus, ken jij bijzondere locaties of verrassende producten, of heb je zelf een initiatief dat aansluit bij het jaar van het Brabantse kloosterleven? Meld je aan en doe mee!